หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋า
อักษรล้านนา
ปลฯา
เทียบอักษรไทย
[ปลา]
ความหมาย

น.ปลา - สัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง ร่างกายประกอบด้วย ส่วนหัว ลำตัว และหาง มีหัวใจ ๒ ห้อง หายใจด้วยเหงือก ยกเว้นปลาที่มีปอด ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือก หรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋า (ปลฯา)