หน้าหลัก
ป๋องเหลือ
ปอฯงเหิลฯอฯอ
[ปองเหลือ]

ก.พยายามเหนือกว่าผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋องเหลือ (ปอฯงเหิลฯอฯอ)