หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้ำ
อักษรล้านนา
พํา
เทียบอักษรไทย
[พ่ำ]
ความหมาย

ว.ค่อม,เตี้ย; เช่น กล้วยพ่ำ - กล้วยหอมค่อม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ำ (พํา)