หน้าหลัก
ป้อเก๋บ
พํอฯเกัปฯ
[พ่อเก็บ]

น.พ่อบุญธรรม - พ่อซึ่งไม่ใช่พ่อแท้ๆ แต่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กเหมือนลูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเก๋บ (พํอฯเกัปฯ)