หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อกปิ๊ก
อักษรล้านนา
พอฯกพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[พอกพิก]
ความหมาย

ก.กลับคืน,กลับไปที่เดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อกปิ๊ก (พอฯกพิกฯ)