หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้วด
อักษรล้านนา
พวฯด
เทียบอักษรไทย
[พวด]
ความหมาย

ก๑.ขี่หลัง,แบกขึ้นหลัง,สะพายหลัง ก๒.ตกใจ,ตื่นเตลิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้วด (พวฯด)