หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่องเป๋วแย้
อักษรล้านนา
ป่ลฯอฯงเปลฯวฯแย้
เทียบอักษรไทย
[ปล่องเปลวแย้]
ความหมาย

น.รูหลบภัยของแย้ ทำไว้ใต้ดิน มักทำไว้อย่างน้อยสองรูทะลุถึงกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่องเป๋วแย้ (ป่ลฯอฯงเปลฯวฯแย้)