หน้าหลัก
ปู๋
ปู
[ปู]

น.ปู - สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีขา ๕ คู่ คู่แรกเป็นก้าม อีก ๔ คู่ใช้เดินและว่ายน้ำ เลือดเป็นสีขาว มีหลายชนิด เช่น ปูนา ปูม้า ปูทะเล เป็นต้น ก.ปู - วางลาดบนกับพื้น เช่น ปูเสื่อ,วางทอดลงเป็นพื้น เช่น ปูกระเบื้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋ (ปู)