หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดหล้อนต้อย
อักษรล้านนา
ปุดห้ลฯอฯรต้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุดหล้อนต้อย]
ความหมาย

ว.หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว (ไม่เหลือแม้แต่ผ้านุ่ง มักใช้กับนักพนัน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดหล้อนต้อย (ปุดห้ลฯอฯรต้อฯยฯ)