หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ๋ก
อักษรล้านนา
ปึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปึก]
ความหมาย

น.ของสิ่งแบนที่ซ้อนกัน; ปึ๊บ ก็ว่า ว๑.ทึบ,โง่,ไม่ฉลาด เช่น ผญาปึ๋ก - ปัญญาทึบ ว๒.ฝืด,ไม่คล่อง,ไม่ยืดง่ายๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๋ก (ปึกฯ)