หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ๊ง
อักษรล้านนา
พึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[พึ้ง]
ความหมาย

ก๑.โหม,กระหน่ำ,พัด,กระโชก,กระชาก อย่าง ลมปึ้ง - ลมกระโชก; ก๒. ลุแก่อารมณ์,โกรธจัด,ใจเตลิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๊ง (พึ้งฯ)