หน้าหลัก
ปึ้ด
พึดฯ
[พึด]

ก.งัด,ดันขึ้น,ดีดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ้ด (พึดฯ)