หน้าหลัก
ปี๊
พี้
[พี้]

น.กระพี้ - เนื้อไม้ถัดจากเปลือกก่อนถึงเนื้อแก่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๊ (พี้)