หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี๊
อักษรล้านนา
พี้
เทียบอักษรไทย
[พี้]
ความหมาย

น.กระพี้ - เนื้อไม้ถัดจากเปลือกก่อนถึงเนื้อแก่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี๊ (พี้)