หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้อ้าย
อักษรล้านนา
พี่อ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่อ้าย]
ความหมาย

น.พี่ชายคนโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้อ้าย (พี่อ้ายฯ)