หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปี้น้องหลาย
อักษรล้านนา
พี่น้อฯงหลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[พี่น้องหลาย]
ความหมาย

น.เห็ดมีพิษหลายชนิด ผู้กินอาจป่วยหนัก หรือถึงตาย เป็นเหตุให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียน หรือมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมาก; ดู...เห๘+ดเบือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปี้น้องหลาย (พี่น้อฯงหลฯายฯ)