หน้าหลัก
ปิมดินขอ
พิม์ดิขํอฯ
[พิมพ์ดินขอ]

น.แม่พิมพ์ปั้นดินขอมุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิมดินขอ (พิม์ดิขํอฯ)