หน้าหลัก
ปากเป๋นลม
ปากฯเปนฯล฿มฯ
[ปากเปนลม]

ก.พูดมากจนเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเป๋นลม (ปากฯเปนฯล฿มฯ)