หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากหมา
อักษรล้านนา
ปากฯหมฯา
เทียบอักษรไทย
[ปากหมา]
ความหมาย

ก.พูดขัดหู,พูดไม่น่าฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหมา (ปากฯหมฯา)