หน้าหลัก
ปากหมา
ปากฯหมฯา
[ปากหมา]

ก.พูดขัดหู,พูดไม่น่าฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหมา (ปากฯหมฯา)