หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากบอน
อักษรล้านนา
ปากฯบอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปากบอน]
ความหมาย

ก.ปากอยู่ไม่สุข,เอาเรื่องของคนอื่นไปพูด; ปากบอนหนอนซอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบอน (ปากฯบอฯร)