หน้าหลัก
ปากบอน
ปากฯบอฯร
[ปากบอน]

ก.ปากอยู่ไม่สุข,เอาเรื่องของคนอื่นไปพูด; ปากบอนหนอนซอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบอน (ปากฯบอฯร)