หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ง
อักษรล้านนา
ปังฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัง]
ความหมาย

น๑.ผักปลัง - ชื่อไม้เถาใบอวบน้ำ เถาและใบสีเขียวอ่อนหรือแดง มียางเป็นเมือก ผลสุกสีม่วงดำยอดอ่อนและดอกอ่อนกินได้ เรียก ผั๋กปั๋ง น๒.สีน้ำเงินแกมแดง,สีม่วง,สีม่วงคล้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ง (ปังฯ)