หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กขะตืน
อักษรล้านนา
ปักขฯทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปักขะทืน]
ความหมาย

น.ปฏิทิน - มาจากภาษาบาลี ''ปฏิ'' หมายถึง 'เวียนกลับ' และ ''ทิน'' หมายถึง 'วัน' เมื่อนำทั้ง ๒ คำ มารวมกันมีความหมายว่า ''แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี'' มีทั้งแบบจารึกบนก้อนหินหรือวัสดุอื่นๆ เขียน หรือพิมพ์บนกระดาษ นิยมทำเป็นตารางให้ดูสะดวก มีทั้งชนิดเป็นเล่ม เป็นแผ่่นตั้งแต่ ๑-๑๒ แผ่น แบบตั้งโต๊ะ แบบแขวน แบบพกพา: จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ การพิมพ์ปฏิทินในไทยมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๑๘๔๒ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยหมอบรัดเลย์ เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ ผู้มีผลงานทางหนังสือมากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขะตืน (ปักขฯทืนฯ)