หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้นหน้า
อักษรล้านนา
ปั้นฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ปั้นหน้า]
ความหมาย

ก.วางหน้าเพื่อซ่อนความรู้สึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นหน้า (ปั้นฯห้นฯา)