หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้น
อักษรล้านนา
พั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[พั่น]
ความหมาย

ล.พั่น - เรียกนาแต่ละแปลง แต่ว่านาแต่ละปั้น หรือนาแต่ละแปลง มีขนาดที่ไม่มีมาตรฐานว่ามีพื้นที่เท่าใด เช่น เยียะนา ๑ ปั้น - ทำนา ๑ แปลง, มีนากี่ปั้น - มีนากี่แปลง เป็นต้น

ออกเสียงล้านนา
ปั้น
อักษรล้านนา
ปั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั้น]
ความหมาย

ก.เอาสิ่งอ่อนๆ เช่น ขี้ผึ้ง ดินเหนียว เป็นต้นมาทำให้เป็นรูปตามต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้น (ปั้นฯ)