หน้าหลัก
ปันห้า
ปันห้า
พันฯห้า
[พันห้า]

ว.จำนวนหนึ่งพันห้าร้อย = ๑,๕๐๐

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปันห้า (พันฯห้า)