หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปันสาด
อักษรล้านนา
พันฯสาดฯ
เทียบอักษรไทย
[พันสาด]
ความหมาย

ก.ม้วนเสื่อ; กิ๊กสาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปันสาด (พันฯสาดฯ)