หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปัน
อักษรล้านนา
พันฯ
เทียบอักษรไทย
[พัน]
ความหมาย

ก.พัน - เกี้ยว,มวน,ม้วน,มัดไม่แน่น, เร็ว,ไว ว.จำนวนนับ หนึ่งพัน = สิบร้อย = ๑,๐๐๐

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปัน (พันฯ)