หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอดน้ำ
อักษรล้านนา
ปอฯดนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอดน้ำ]
ความหมาย

น.ผักแพงพวย - พืชน้ำ ลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวน้ำ ตามข้อมีนวมสีขาวคล้ายฟองน้ำช่วยพยุง ออกดอกเดี่ยว ดอกสีขาว โคนกลีบดอกและเกสรสีเหลืองอ่อน ยอดอ่อนกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอดน้ำ (ปอฯดนาฯ)