หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋ง
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตง]
ความหมาย

น.แตง - ชื่อไม้เถาล้มลุก มีหลายชนิด หลายสกุล เถามีขนปกคลุม บางชนิดใบก็มีขนด้วย มีมือเกาะ ที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น แตงกวา แตงโม เป็นต้น; ดู...บ่าแต๋ง

ออกเสียงล้านนา
บ่าแต๋ง
อักษรล้านนา
บ่าฯแตงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแตง]
ความหมาย

น.แตง - ชื่อไม้เถาล้มลุก มีหลายชนิด หลายสกุล เถามีขนปกคลุม บางชนิดใบก็มีขนด้วย มีมือเกาะ ที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น แตงกวา แตงโม เป็นต้น; ดู...บ่าแต๋ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแต๋ง (บ่าฯแตงฯ)