หน้าหลัก
บ่าแคว้งกุ๋ลา
บ่าฯแฅ้วฯงกุลา
[บ่าแฅว้งกุลา]

น.มะเขือพวง - ไม้พุ่ม ผลเล็กกลม ผิวเรียบสีเขียวแก่ออกเป็นพวง กินได้; บ่าแฅว้งกุ๋ลวา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแคว้งกุ๋ลา (บ่าฯแฅ้วฯงกุลา)