หน้าหลัก
บ่าแข่น
บ่าฯแข่นฯ
[บ่าแข่น]

น.กำจัด - ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลกลมเล็กขนาดเมล็ดพริกไทย กลิ่นฉุนรสเผ็ดร้อน ใช้ผลแห้งเป็นเครื่องแกงเพื่อชูรสอาหาร และใช้เป็นเครื่องเทศ; บ่าแขว่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแข่น (บ่าฯแข่นฯ)