หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือแจ้
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอแจ้
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือแจ้]
ความหมาย

น.มะเขือขื่น - พืชล้มลุก ทรงพุ่มขนาดเล็ก เป็นพืชผักสมุนไพร มีหนามปกคลุมตามลำต้น ใบเดี่ยวลักษณะรูปดาว ผิวใบทั้งสองด้านมีขนและหนาม ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อออกตามซอกใบ กลีบดอกสีม่วง ผลเดี่ยว ทรงกลม ผิวเรียบเป็นมัน มีรสขมและขื่นเล็กน้อย ผลอ่อนกินเป็นผักจิ้มหรือผักแกง ผลแก่ ลำต้น ราก ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือแจ้ (บ่าฯเขิอฯอแจ้)