หน้าหลัก
บ่าหล๋อกก๋อกแก๋ก
บ่าฯหัลฯอฯกกัอฯกแกักฯ
[บ่าหล็อกก็อกแก็ก]

ว.เล็กๆ น้อยๆ,ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน; บ่าหล๋อกจ๋อกแจ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหล๋อกก๋อกแก๋ก (บ่าฯหัลฯอฯกกัอฯกแกักฯ)