หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลากสากเสก
อักษรล้านนา
บ่าฯหลฯากฯสากฯเสกฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลากสากเสก]
ความหมาย

ว.ผสมปนเปทั้งรีบร้อนและไม่เรียบร้อย,ลวกๆ ลนๆ; อะหลากสากเสก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลากสากเสก (บ่าฯหลฯากฯสากฯเสกฯ)