หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหลอดสอดแสด
อักษรล้านนา
บ่าฯฯหลฯอฯดสอฯดแสดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหลอดสอดแสด]
ความหมาย

ว.แอบหนีไป; อะหลอดสอดแสด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหลอดสอดแสด (บ่าฯฯหลฯอฯดสอฯดแสดฯ)