หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าม่วงเฮือง
อักษรล้านนา
บ่าฯม่วฯงเฮิอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่าม่วงเฮือง]
ความหมาย

น.บ่าม่วงเฮือง - มะม่วงที่ยังไม่ทันแก่จัด ยังไม่เข้าไคล(ไม่เข้าค้าว) เปลือกเหี่ยวเหลือง รสไม่อร่อย; ดู...เฮือง

ออกเสียงล้านนา
เฮือง
อักษรล้านนา
เฮิอฯง
เทียบอักษรไทย
[เฮือง]
ความหมาย

ว.เฮือง - สุกก่อนห่าม (ใช้กับผลไม้) ภาษาถิ่นเหนือ(คำเมือง) เรียกผลไม้ที่สุกก่อนห่ามว่า ''เฮือง'' บางท้องถิ่นเรียก ''เฮียง'' เช่น มะม่วง โดยธรรมชาติก่อนจะสุกจะต้องแก่ได้ที่ หรือแก่จัดจนขึ้นนวลที่ผิว หรือ ''เข้าไคล'' มีเมล็ดแข็ง ภาษาเหนือเรียก ''เข้าค้าว'' แต่ถ้า ''เฮือง'' หมายถึงยังไม่เข้าไคล หรือยังไม่เข้าค้าว เปลือกจะมีลักษณะสีออกเหลืองเหี่ยวๆ รสเปรี้ยว ไม่มีรสหวานชวนรับประทาน เพราะธรรมดาผลไม้ต้องห่ามก่อนสุก; ดู...บ่าม่วงเฮือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงเฮือง (บ่าฯม่วฯงเฮิอฯง)