หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่างแก๋ะ
อักษรล้านนา
บ่าฯงฯแกะ
เทียบอักษรไทย
[บ่างแกะ]
ความหมาย

น.บ่างขนาดเล็ก ตัวเท่าหนูบ้าน ขนสีน้ำตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่างแก๋ะ (บ่าฯงฯแกะ)