หน้าหลัก
บ่างแก๋ะ
บ่าฯงฯแกะ
[บ่างแกะ]

น.บ่างขนาดเล็ก ตัวเท่าหนูบ้าน ขนสีน้ำตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่างแก๋ะ (บ่าฯงฯแกะ)