หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าขี้หูด
อักษรล้านนา
บ่าฯขี้หูด
เทียบอักษรไทย
[บ่าขี้หูด]
ความหมาย

๒.พืชล้มลุก ใบคล้ายใบผักกาด ฝักเป็นปล้องๆ ปลายแหลม กินได้ เรียก ผั๋กขี้หูด,ผั๋กบ่าขี้หูด หรือ ผั๋กเปิ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าขี้หูด (บ่าฯขี้หูด)