หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อย่าจ๊ะแล
อักษรล้านนา
บ£าช¦
เทียบอักษรไทย
[บ่อฺย่าชะแล]
ความหมาย

ว.คำลงท้ายเชิงย้ำความคิดและเหตุการณ์ และเป็นการบอกการจบของเนื้อความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังที่มักพบในวรรณกรรมประเภทตำนานต่างๆ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อย่าจ๊ะแล (บ£าช¦)