หน้าหลัก
บ่อย่าจ๊ะแล
บ่อย่าจ๊ะแล
บ£าช¦
[บ่อฺย่าชะแล]

ว.คำลงท้ายเชิงย้ำความคิดและเหตุการณ์ และเป็นการบอกการจบของเนื้อความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังที่มักพบในวรรณกรรมประเภทตำนานต่างๆ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อย่าจ๊ะแล (บ£าช¦)