หน้าหลัก
บี้
บี้
[บี้]

น.เรียกแมลงปอว่า ก่ำบี้,อี่บี้ ก.กด หรือบีบให้แบนหรือให้ผิดจากรูปเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บี้ (บี้)