หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บิ่นหน้า
อักษรล้านนา
บิ่นฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[บิ่นหน้า]
ความหมาย

ก.หันหน้า,เบนหน้า; เบ่นหน้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บิ่นหน้า (บิ่นฯห้นฯา)