หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บอกไฟหล่อ
อักษรล้านนา
บอฯกไฟหํลฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[บอกไฟหล่อ]
ความหมาย

น.บอกไฟนิดที่มีลูกล้อติดลำตัว ใช้สำหรับให้วิ่งไปชนเมรุ หรือปราสาทแทนการจุดไฟเผาศพด้วยการจุดไฟแบบธรรมดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บอกไฟหล่อ (บอฯกไฟหํลฯอฯ)