หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำเกิ้ม
อักษรล้านนา
นาฯเกิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเกิ้ม]
ความหมาย

น.น้ำเย็นเป็นวุ้นจวนจะแข็งตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเกิ้ม (นาฯเกิ้มฯ)