หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำหมึ๋ก
อักษรล้านนา
นาฯหึมฯก
เทียบอักษรไทย
[น้ำหมึก]
ความหมาย

น.น้ำหมึก,หมึกสำหรับสักบนร่างกาย,นมราชสีห์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหมึ๋ก (นาฯหึมฯก)