หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำถุ๋
อักษรล้านนา
นาฯถุ
เทียบอักษรไทย
[น้ำถุ]
ความหมาย

น.น้ำไหลพัดมาเอาสิ่งของต่างๆ ไปด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำถุ๋ (นาฯถุ)