หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต้น
อักษรล้านนา
นาฯต้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำต้น]
ความหมาย

น.คนโท - ภาชนะดินเผาแบบล้านนาชนิดหนึ่ง มีลักษณะสูงคล้ายขวด ตัวน้ำต้นอ้วน มีคอยาว ปากเล็ก ใช้ สำหรับใส่น้ำไว้ดื่ม และใช้ในพิธีกรรมอื่นๆ ในวัฒนธรรมของคนล้านนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต้น (นาฯต้฿นฯ)