หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำก๋ด
อักษรล้านนา
นาฯระฯก฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำกรด]
ความหมาย

น.น้ำกรด - สารละลายของกรดซึ่งใช้น้ำเป็นตัวละลาย (ยืม-น้ำกรด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำก๋ด (นาฯระฯก฿ดฯ)