หน้าหลัก
น่าง
นาฯงฯ
[น่าง]

น.อวน - ตาข่ายสำหรับจับสัตว์น้ำแบบตาถี่ขนาดกลาง แน่ง ก็ว่า; หากเป็นตาข่าย ชนิดถี่มากใช้จับสัตว์ตัวเล็กๆ เรียก ห่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่าง (นาฯงฯ)