หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นิ้วนาง
อักษรล้านนา
นิ้วฯนาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[นิ้วนาง]
ความหมาย

น.นิ้วนาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วนาง (นิ้วฯนาฯงฯ)