หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นิกนิ่น
อักษรล้านนา
นิกฯนิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[นิกนิ่น]
ความหมาย

ก.คลึง,เคล้น - ใช้มือกดและคลึงไปมา; นุ่นนิ่น,นูดนีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิกนิ่น (นิกฯนิ่นฯ)