หน้าหลัก
นานได้
นาฯ
[นานได้]

ว.กว่าจะได้ หรือกว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานาน; นานได้กิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานได้ (นาฯ)