หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นานได้
อักษรล้านนา
นาฯได้
เทียบอักษรไทย
[นานได้]
ความหมาย

ว.กว่าจะได้ หรือกว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานาน; นานได้กิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานได้ (นาฯได้)